مشارکت در ساخت مسجد خوری

شروع عملیات ساختمانی 97/7/24 -متراژ زیر بنا ۳۲۰۰ متر در دو طبقه ، پیشرفت کار 70٪

تومان