مهر و مدرسه

در آستانه ماه مهر، نور امید می تابانیم به دل های نگران مادرانی که برای فرستادن فرزندان بی پناهشان به مدرسه، چشم امید به دستان گره گشای شما دارند.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 88,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

پیش از آغاز مهر، با مهربانی شما چراغ تغییر را در زندگی 110 دانش آموز تحت پوشش این انجمن روشن خواهیم ساخت.

هزینه مورد نیاز جهت تهیه کیف، کفش و فرم مدرسه برای هر دانش آموز مبلغ 800 هزارتومان است و کمک های شما با هر مبلغی گره گشاست.

آناهید

آناهید

میهمان

میهمان

سمانه

سمانه

دادجو

دادجو

محمد حسینی

محمد حسینی

خیر 3360

خیر 3360

خیر 3361

خیر 3361

خیر 3359

خیر 3359

3362خیر

3362خیر

خیر 3754

خیر 3754

خیر 3753

خیر 3753

خیر 3755

خیر 3755

محمد بخشی زاده

محمد بخشی زاده

خیر 3758

خیر 3758

محمد ملایی

محمد ملایی

متفرقه

متفرقه

آقای زینعلی

آقای زینعلی

خیر 3751

خیر 3751

خیر 3752

خیر 3752

خیر 3761

خیر 3761

خیر 3762

خیر 3762

خیر 3763

خیر 3763

خیر 3764

خیر 3764

خیر 3765

خیر 3765

خیر 3766

خیر 3766

خیر 3767

خیر 3767

خیر 3768

خیر 3768

خیر 3769

خیر 3769

خیر 3770

خیر 3770

خیر 3760

خیر 3760

خیر 3757

خیر 3757

خیر 3812

خیر 3812

بازماندگان

بازماندگان

زمانی

زمانی

فیروزی

فیروزی

خیر 3807

خیر 3807

مراغ زاده

مراغ زاده

مهدی

مهدی

خیر 3804

خیر 3804

خیر3802

خیر3802

3801خیر

3801خیر

فاعل خیر

فاعل خیر

موجی زاده

موجی زاده

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

میهمان

سعید

سعید

محمد رسول

محمد رسول

بلوچ زهی رند

بلوچ زهی رند

رویا

رویا

طاهره

طاهره

خشابی

خشابی

میهمان

سروش

سروش

عطیه

عطیه

کیمیا

کیمیا

عبدالناصر

عبدالناصر

خاتون

خاتون

مهشید

مهشید

امینه

امینه

سودابه

سودابه

جواهر

جواهر

سهراب

سهراب

فاروق

فاروق

احلام

احلام

عبدالرحیم

عبدالرحیم

حامد

حامد

فوزیه

فوزیه

نورائی

نورائی

ناهید

ناهید

فهیمه

فهیمه

خیر عمومی

خیر عمومی

رقیه

رقیه

بهناز

بهناز

میهمان

ماریه محمودی

ماریه محمودی

مرجان

مرجان

میهمان

فرامرز

فرامرز

خیر النساء

خیر النساء

پازوکی

پازوکی

خانم شریفی

خانم شریفی

مریم

مریم

بی بی گل

بی بی گل

قدریه

قدریه

عایشه

عایشه

میهمان

خاتون

خاتون

سعیده

سعیده

سیده ساره

سیده ساره

نازنین

نازنین

معصومه

معصومه

تندیس

تندیس

مهران سنایی

مهران سنایی

بدریه

بدریه

بلوچ زهی

بلوچ زهی

عبدالسلام

عبدالسلام

عبدالرحیم

عبدالرحیم

عبدالقادر

عبدالقادر

مریم خروش

مریم خروش

سمانه

سمانه

حمیرا

حمیرا

فائقه

فائقه

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

حسام الدین

حسام الدین

ماریه

ماریه

حسین احمدی

حسین احمدی

خاتون

خاتون

امینه

امینه

ناهید

ناهید

بلوچ زهی رند

بلوچ زهی رند

سردار

سردار

کمالی چاهوئی

کمالی چاهوئی

خیر عمومی

خیر عمومی

محمدرسول نجمی

محمدرسول نجمی

طاهره

طاهره

یلدا

یلدا

رسول زاده

رسول زاده

مسعود

مسعود

فاطمه

فاطمه

محمد حسین

محمد حسین

شهرام

شهرام

پروین

پروین

میهمان

یاسر

یاسر

غلام فر

غلام فر

شیما

شیما

هادی

هادی

رنجبر

رنجبر

میهمان

محمد خضری

محمد خضری

مینا

مینا

محمد

محمد

علوی

علوی

محمد حسینی

محمد حسینی

عفیفه

عفیفه

فداکار

فداکار

شکوهی

شکوهی

ناصر

ناصر

شکری

شکری

فواد

فواد

نعیمه

نعیمه

میثم پوراحمد

میثم پوراحمد

اسدالله

اسدالله

بی بی مریم

بی بی مریم

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

ابراهیم

ابراهیم

خیر 138

خیر 138

ماریه

ماریه

سید فاضل هاشمی

سید فاضل هاشمی

عبدالسلام رستگار

عبدالسلام رستگار

فریبا منصوری

فریبا منصوری

سید یوسف هاشمی

سید یوسف هاشمی

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

مهلا حلمی

مهلا حلمی