بنای اعتماد و همراهی شما پنجاه ساله شد


از دیروز تا به امروز،

همچنان با شماییم

تا نیکی را به جهان عرضه کنیم

و لبخند زیبای زندگی باشیم

بر چهره های آزرده از تلخی روزگار.

با شما هستیم

تا صدای ناگفته جهان در مهرورزی باشید

و به دل ها، طراوت ببخشید.

در کنار شما می مانیم

تا با هم دنیای بسازیم؛

هموارتر،

مهربان تر.

و امید داریم که با شما،

جهانی غرق شادی شود.

و کسی چه می داند

شاید آن جهان،

قلب کودکی باشد؛ در آرزوی خواندن

یا مادری؛ در تب و تاب درمان فرزند

و یا نگاه شرمگین پدری، در پی سرپناهی امن.

با ما بمانید

که جهان بی حضورتان تنهاست

و زیبایی زندگی در شکوه همدلی است.

 

همدل باشیم

همدل بمانیم

 

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس پنجاه ساله شد

پنجاه سال عشق و تلاش بی وقفه در مهرآفرینی

بر تمامی همراهان مبارک