گزارش برگزاری مجمع عمومی

گزارش برگزاری مجمع عمومی انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

مجمع عمومی انجمن خیریه؛ عصر شنبه، شانزدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۱۵ با حضور هئیت مدیره و جمعی از اعضاء انجمن خیریه در مسجد گله داری برگزار شد.

در ابتدای جلسه پس از تلاوت قرآن کریم و خوش آمد گویی به حضار، آقای نیکوکام رییس مجمع دستور کار جلسه را بیان نمود. 

سپس بیلان مالی دوره بیستم که بصورت مکتوب بین حاضرین توزیع شده بود توسط آقای عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن توضیح داده شد و در ادامه جلسه، آیین نامه انتخابات مورد بررسی و نقد قرار گرفت و بخش هایی از آن اصلاح گردید و به تصویب رسید. 

 در ادامه از میان اعضا، ۹ نفر به عنوان هیئت برگزاری انتخابات دوره بیست و یکم انتخاب و مقرر شد زمان انتخابات روز جمعه ششم اسفندماه ۱۴۰۰ باشد.

جلسه در ساعت ۲۱:۳۰ خاتمه یافت.