قدم های نرگس

پویش حمایت از قدم‌های نرگس؛ اینجا همه با هم از نرگس حمایت می‌کنیم تا بتواند مانند ما راه برود...


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 30,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

خداوند برای هر دل دردمند و شکسته ای غمخوار آفرید...

 و امروز می‌خواهیم غمخوار دل شکسته نرگس قصه‌مان باشیم که از لحظه تولد با پاهایی که توان حرکت نداشتند قدم‌های کوچکش را بر دنیای بزرگی گذاشت که مردمانش دل‌هایی به سخاوت دریا دارند.

ساده بگوییم...

دنیای زیبای کودکانه‌اش در حسرت دویدن و بازی کردن با همسالان گذشت اما نرگس ما دوست نداشت حسرت به دل بماند.
 حرکت پویایی و تلاش را دوست داشت.
 علی رغم ناتوانی مالی با تلاش نزدیکان و به کمک خیرین خود را به پزشک حاذقی رساند و او امید راه رفتن را در دل کوچکش روشن ساخت.
 با کمک خیرین و بستگان عمل بر روی لگن صورت پذیرفت و کم‌کم توانست گام‌هایی لرزان و ناشیانه بر روی زمین بگذارد.

 امروز پزشکش او را به قدم‌هایی محکم امیدوار ساخته و دختر جوان قصه ما در آرزوی آن روز شماری می‌کند.
 برای رسیدن به این آرزو نیازمند عمل جراحی‌ست که هزینه‌ای ۶۰ میلیون تومانی در بر خواهد داشت که ۳۰ میلیون آن توسط خیرین و نزدیکان نرگس تامین شده، اما جمع‌آوری بقیه مبلغ در توان آنان نیست.
 حالا ما نیز مانند نرگس چشم امیدمان به دستان سخاوتمند شماست و می‌دانیم تا شما هستید نرگس‌های ما تنها نخواهند ماند.

 مهربانی درمان همه دردهاست و ما به همت شما آن را برای نرگس عزیزمان هدیه می بریم.

سید یوسف

سید یوسف

میهمان

سید یوسف هاشمی

سید یوسف هاشمی

کورش

کورش

محمد یوسف

محمد یوسف

میهمان

حبیب مرادی

حبیب مرادی

شهناز

شهناز

میهمان

کامیار

کامیار

داوود

داوود

میهمان

شاهرخ

شاهرخ

امید

امید

محمد

محمد

فاضل

فاضل

علی ش

علی ش

ساناز

ساناز

سروش

سروش

فوزیه

فوزیه

عبدالناصر

عبدالناصر

خیر النساء

خیر النساء

صدیقه علویان

صدیقه علویان

میهمان

حامد

حامد

خالد

خالد

میهمان

میهمان

نسیم

نسیم

سید اسماعیل

سید اسماعیل

آناهیتا

آناهیتا

سمیه

سمیه

مهدی

مهدی

شهلا

شهلا

غلام پور

غلام پور

فردوس

فردوس

عبدالرحمن

عبدالرحمن

عیسی

عیسی

میهمان

میهمان

عدنان عبداللهی

عدنان عبداللهی

عاطفه

عاطفه

فردوس

فردوس

بشری

بشری

مینا

مینا

ابراهیم

ابراهیم

کلثوم

کلثوم

هدی انصاری

هدی انصاری

زهرا

زهرا

میر احمد

میر احمد

میهمان

فریبا منصوری

فریبا منصوری

فاطمه رییس سعدی

فاطمه رییس سعدی

بی بی نیره

بی بی نیره

اکبری

اکبری

میهمان

ف . ن

ف . ن

مهناز عبداللهی

مهناز عبداللهی

فرامرز عبداللهی

فرامرز عبداللهی

شهرام

شهرام

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

سید محسن حسینی

سید محسن حسینی