کمک هزینه درمان 1402

امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 220,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان عزیز؛ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۶۰۰ درخواست جهت درمان به انجمن خیریه داده شد که با زکات و کمک‌‌های مردمی توانستیم تنها به درمان و معالجه ۱۴۳۳ بیمار با مبلغ ۸۸۳ میلیون تومان بپردازیم.

امید است با حمایت‌های شما هیچ بیمار نیازمندی به علت نداشتن هزینه‌ی درمان، از مداوای خود باز نماند.

 

شماره حساب:

0108914918003

شماره کارت:

6037-9911-9954-1701

نزد بانک ملی، به نام انجمن خیریه

و خدمات اجتماعی بندرعباس

میهمان

نیکخواه

نیکخواه

امیرمهدی

امیرمهدی

سماء

سماء

سماء جمال پور

سماء جمال پور

سماء جمال پور

سماء جمال پور

سماء جمال پور

سماء جمال پور

Hamid kenareh

Hamid kenareh

سماء

سماء

هانیه

هانیه

سماء

سماء

صدیقه

صدیقه

فرزانه

فرزانه

سید مرتضی

سید مرتضی

علیرضا

علیرضا

سید محمد

سید محمد

سید محمد

سید محمد

خلیل

خلیل

راحله

راحله

فرزانه

فرزانه

راحله

راحله

خیر 7964

خیر 7964

فرزانه

فرزانه

طیبه

طیبه

فرزانه

فرزانه

محمدی

محمدی

محمد

محمد

خیر 3576

خیر 3576

راحله

راحله

خیر 3588

خیر 3588

خیر عمومی

خیر عمومی

فرزانه

فرزانه

آرمان

آرمان

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فاطمه

فاطمه

یاسمن

یاسمن

خیرین عمومی

خیرین عمومی

متین

متین

راحله

راحله

فرزانه

فرزانه

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی 2501

خیر عمومی 2501

عیسی

عیسی

خیر عمومی 5309

خیر عمومی 5309

فرزانه

فرزانه

خیر عمومی

خیر عمومی

فرزانه

فرزانه

حسن پور

حسن پور

پروانه

پروانه

فرزانه

فرزانه

11111111111111ا

11111111111111ا

سماء جمال پور

سماء جمال پور

سماء جمال پور

سماء جمال پور

000000000000ا

000000000000ا

فریبا منصوری

فریبا منصوری

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

میهمان

میهمان

خاله فاطمه

خاله فاطمه

میهمان

نسرین

نسرین

شایان

شایان

میهمان

مژگان

مژگان

راحله

راحله

راحله

راحله

عبدالرحمن

عبدالرحمن

طیبه

طیبه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

عبدالرحمن

عبدالرحمن

فرزانه

فرزانه

مژگان

مژگان

یوسف

یوسف

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

راحله

راحله

سید مرتضی

سید مرتضی

فرزانه

فرزانه

عیسی

عیسی

پروانه

پروانه

راحله

راحله

سماء جمال پور

سماء جمال پور

سماء جمال پور

سماء جمال پور

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

نظری

نظری

سماء جمال پور

سماء جمال پور

شایان

شایان

سید مرتضی

سید مرتضی

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرزاق

عبدالرزاق

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

خیر عمومی

فرخنده

فرخنده

فرزانه

فرزانه

حسام

حسام

طیبه

طیبه

فرزانه

فرزانه

خدیجه

خدیجه

نادیه

نادیه

حسام

حسام

عاطفی

عاطفی

ابراهیم

ابراهیم

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

نامدار

نامدار

ثمین

ثمین

پروانه

پروانه

ر احله

ر احله

کمالی

کمالی

فرزانه

فرزانه

مژگان

مژگان

عبدالرضا

عبدالرضا

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

ماریه

ماریه

طیبه

طیبه

ناهید

ناهید

امامی

امامی

فریبرز

فریبرز

ناهید

ناهید

عبدالغفار

عبدالغفار

نصیر

نصیر

پروانه

پروانه

سید هوشنگ

سید هوشنگ

عزالدین

عزالدین

عبدالغفار

عبدالغفار

سید آبادی

سید آبادی

احمد

احمد

مسعود

مسعود

سید عبدالحمید

سید عبدالحمید

سید محیی

سید محیی

واحدی

واحدی

سیما

سیما

عبدالغفار

عبدالغفار

جلال

جلال

نسیمه

نسیمه

فرخنده

فرخنده

عفیفه

عفیفه

محمدرشاد

محمدرشاد

حسین

حسین

مصطفی

مصطفی

خالد

خالد

ابراهیم

ابراهیم

سمیه

سمیه

ویسی

ویسی

هانیه

هانیه

دانشمند

دانشمند

فرزانه

فرزانه

ملائی

ملائی

عرفان

عرفان

بیژن

بیژن

منوچهری

منوچهری

عزالدین

عزالدین

کورش

کورش

محمد

محمد

فرشته

فرشته

ابراهیم

ابراهیم

یحیی

یحیی

شهرام

شهرام

راحله

راحله

محمودزاده

محمودزاده

فاطمه

فاطمه

شهلا

شهلا

مژگان

مژگان

فرزانه

فرزانه

رقیه

رقیه

مرضیه

مرضیه

پروانه

پروانه

فرزانه

فرزانه

میهمان

فرزانه

فرزانه

فرزانه

فرزانه

سیده فهیمه

سیده فهیمه

هاشمی

هاشمی

فرزانه

فرزانه

طیبه

طیبه

فرزانه

فرزانه

ناهید

ناهید

شکوفه

شکوفه

پروانه

پروانه

فرزانه

فرزانه

فاطمه

فاطمه

افشین

افشین

عزالدین

عزالدین

محمد

محمد

عبدالرضا

عبدالرضا

مهران

مهران

مریم

مریم

ناهید

ناهید

مریم

مریم

احمدی نژادی

احمدی نژادی

فریده

فریده

فرزانه

فرزانه

امامی

امامی

فهیمه

فهیمه

راحله

راحله

ثمین

ثمین

فاطمه

فاطمه

اسماء

اسماء

راحله

راحله

سماء

سماء

ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا

سماء

سماء

ارجمند

ارجمند

سماء جمال پور

سماء جمال پور

علیرضا

علیرضا

ماریه

ماریه

میهمان

میهمان

قادری

قادری

هرمز

هرمز

محمد نصيحتي

محمد نصيحتي

فرنوش

فرنوش

دل آرا

دل آرا

سماء جمال پور

سماء جمال پور

خیرالنساء جمالی

خیرالنساء جمالی

میهمان

میهمان

حامد فربه

حامد فربه

خیر 109

خیر 109

مهزاد

مهزاد

مجید

مجید

کامیار

کامیار

نصیر

نصیر

آرمان

آرمان

ارسلان زارعی

ارسلان زارعی

82ح.ع

82ح.ع

نصیر

نصیر

میهمان

فاطمه

فاطمه

نصیر

نصیر

عبدالرزاق

عبدالرزاق