تهیه کولر جهت مسجد گله داری

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

تهیه کولر جهت مسجد گله داری

تهیه کولر اسپلیت ایستاده 60 هزار گری


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 180,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

با همراهی شما در نظر داریم دو کولر ایستاده ۶۰ هزار مارک گری جهت سالن اجتماعات مسجد گله‌داری تهیه نماییم؛ هزینه خرید هر دستگاه کولر ۹۰ میلیون تومان است و منتظر حمایت‌های همیشگی شما هستیم.
همراهان عزیز؛ در نظر داریم دو کولر ایستاده ۶۰ هزار مارک گری جهت سالن اجتماعات مسجد گله‌داری تهیه نماییم؛ هزینه خرید هر دستگاه کولر ۹۰ میلیون تومان است و منتظر حمایت‌های همیشگی شما هستیم.

*✨❄✨*_______*✨❄✨*

 

شماره حساب و شماره کارت نزد بانک رسالت به نام انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

10-5068238-6

5041727010434676

ابراهیم

ابراهیم

نورائی

نورائی

قاسم

قاسم

ابراهیم

ابراهیم

سید محیی

سید محیی

فوزیه

فوزیه

ایران خواه

ایران خواه

ابتسام

ابتسام

شیرین

شیرین

محمد

محمد

ناهید

ناهید

علیرضا

علیرضا

میهمان

11111111111

11111111111