1402 مهر و مدرسه

تهیه 110 بسته لوازم التحریر، کیف و کفش برای 110 دانش آموزان مستعد و تحت پوشش انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 110,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

با شعار بکوشیم مبادا کودکی از تحصیل بازماند به استقبال مهر ماه می رویم.

همچون سال های گذشته جهت تهیه ملزومات مدرسه برای دانش آموزان تحت پوشش انجمن خیریه دست یاری شما را به گرمی می فشاریم.

تا با حمایت شما 110 بسته لوازم التحریر، کیف و کفش برای 110 دانش آموزان مستعد و تحت پوشش انجمن خیریه تهیه نماییم.

پایگاه مستقر در مسجد جامع

پایگاه مستقر در مسجد جامع

میهمان

میهمان

عموم

عموم

رستگار

رستگار

ناهید

ناهید

سماوی

سماوی

ناهید

ناهید

رویا

رویا

هرمز برکه

هرمز برکه

محبوبه

محبوبه

حسام

حسام

عاهد

عاهد

ثمین

ثمین

بهادر

بهادر

وجیهه

وجیهه

ناهید

ناهید

مرادی

مرادی

حمیدرضا

حمیدرضا

نورایی

نورایی

سیدعبدالرحیم

سیدعبدالرحیم

حیدری

حیدری

طیبه

طیبه

خضری

خضری

فرشته

فرشته

اسدالله

اسدالله

عبدالناصر

عبدالناصر

پویان

پویان

عبدالحمید

عبدالحمید

علیرضا

علیرضا

ایران خواه

ایران خواه

بدریه

بدریه

ناهید

ناهید

نرگس

نرگس

هادی

هادی

فهیمه

فهیمه

محمدسعید

محمدسعید

فرخنده

فرخنده

مریم

مریم

ابراهیم

ابراهیم

فرحناز

فرحناز

خلیل

خلیل

سلطانی

سلطانی

عیسی

عیسی

ناهید

ناهید

مسعود

مسعود

محمدیوسف

محمدیوسف

میهمان

سکینه

سکینه

دریانورد

دریانورد

کوروش

کوروش

میهمان

فرحناز

فرحناز

خلیل

خلیل

محمد صالح محمدهادی

محمد صالح محمدهادی

عیسی

عیسی

ناهید

ناهید

مسعود

مسعود

موسی

موسی

ابوالحسن

ابوالحسن

پوراندخت

پوراندخت

ناهید

ناهید

محبوبه

محبوبه

میر عبدالواحد

میر عبدالواحد

ناهید

ناهید

ناهید

ناهید

یوسف

یوسف

احمد

احمد

مهسا

مهسا

صدیقه

صدیقه

صدیقه

صدیقه

علیه

علیه

ناهید

ناهید

ابراهیم

ابراهیم

مرتضی

مرتضی

رویا

رویا

قاسم

قاسم

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

شهلا

شهلا

بیتا

بیتا

فریبا منصوری

فریبا منصوری

فهیمه منصوری

فهیمه منصوری

سید یوسف هاشمی

سید یوسف هاشمی